Xây dựng tools liệt kê danh sách những facebook bán hàng online

For $16,000,000 — Ends 29 Jun 2018 (in 5 days)

xin chào các Anh/Chị
Tôi đang cần 1 công cụ có yêu cầu như sau:
1. Liệt kê danh sách toàn bộ những fb có hoạt động bán hàng online
* Dữ liệu đầu vào là:
- 1 mặt hàng cụ thể nào đó (ví dụ: Quần áo, mỹ phẩm, ...)
- trong phạm vi địa bàn nào đó (ví dụ: trong tỉnh, trong huyện)
- có thể vài dữ liệu đầu vào khác, ....
* Dữ liệu đầu ra là:
- Danh sách gồm các thông tin: Link fb, tên fb, địa chỉ (nếu có), mặt hàng kinh doanh, ...
2. Cập nhật theo sự nâng cấp của fb để đảm bảo số liệu luôn chính xác
Cụ thể chi tiết trao đổi tiếp. - ₫16000000.0


Sign up to apply →

Posted on freelancer.com

Know a freelancer that can do this job?

Earn lifetime commission for every freelancer you refer, by becoming an affiliate. Find out more

Share this job: