ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΥΛΟΠΟΙΗΣΗ TOR ROUTER ΣΕ RASPBERRY PI ΜΕ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

For $750 — Ends 18 Aug 2018 (in 3 days)

Πρέπει να είναι γύρω στις 70 σελίδες
ΜΕ έρευνα
έχω το raspberry pi κι θα πρέπει να τους δείξω κι στην πράξει οτι
το υλοποιεί
Το θέμα είναι ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ TOR ROUTER ΣΕ RASPBERRY PI ΜΕ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κι είναι γραπτή εργασία σε word (έχω έτοιμη την πλατφόρμα που πρέπει
να γράψουμε πάνω της) δεν θα περιλαμβάνει μέσα ερωτήσεις απλά πρέπει
να αναλύει κάθε τμήμα της σε ενότητες πχ το τι είναι το raspberry pi
απο τι αποτελείται πως λειτουργεί . πως το αρχικοποιεί κάποιος μετά τι
είναι το το tor router πως συνδεεται με το raspberry pi με ποιες
εντολές τρέχει κι πως το βλέπω , τι είναι η κρυπτογράφηση ποια ήδη
υπάρχουν ποια θα χρησιμοποιήσω για να κρυπτογραφήσω το κανάλι
επικοινωνίας με ποιες εντολές πως γίνεται τι κάνει η κάθε εντολή .κλπ
Αν και δεν θέλει να δημιουργήσεις κώδικα αν έχω καταλάβει καλά απλά
στο αντίστοιχο cmd του rasp να του δώσεις κάποιες εντολές ωστέ να
πάρει τις ρυθμίσεις του tor κι τις κρυπτογράφησης κι να εμφανίζει την
Ip μας απο άλλο μέρος κι κρυπτογραφημένη - €750.0


Sign up to apply →

Posted on freelancer.com

Know a freelancer that can do this job?

Earn lifetime commission for every freelancer you refer, by becoming an affiliate. Find out more

Share this job: