Aplikacja do przetwarzania danych z Excela

For $750 — Ends 18 Aug 2018 (in 3 days)

Agencja pracy potrzebuje aplikacji usprawniającej rozliczanie godzin i wystawianie faktur (Excel).
Celem zlecenia jest stworzenie aplikacji offline, która będzie przetwarzać dane z pliku źródłowego (Źródło.xlsx) z wykorzystaniem pliku bazowego (Zbiorówka_baza.xlsm). Wynikiem przetwarzania jest gotowa "zbiorówka" (wypełniona nazwiskami i godzinami) oraz faktura (może być jako osobny plik).
Szczegóły aplikacji:
- plik bazowy (Zbiorówka_baza.xlsm) jest uzupełniany RĘCZNIE przez pracowników agencji o szczegóły kontrahenta: normy pracy, dni świąteczne, początek i koniec zmiany nocnej, stawki netto/brutto, urlop itp.. Pracownicy tymczasowi dodawani są do bazy przez wykorzystanie MAKR (przycisk 'Dodaj pracownika' - tworzony jest nowy arkusz z zerowym wykazem godzin; przycisk 'Wprowadź do zbiorówki' - wprowadzenie osoby i jej godzin do tabeli głównej - zbiorówki)
Ze względu na charakterystykę pliku KONIECZNOŚCIĄ jest aby aplikacja dodawała każdego kolejnego pracownika jako nową kartę i uzupełniła tabelę z dniami tygodnia odpowiednimi godzinami rozpoczęcia, zakończenia pracy oraz długością przerwy z pliku źródłowego (Źródło.xlsx)
- KONIECZNOŚCIĄ jest aby aplikacja pozwalała KOMPILOWAĆ tygodniowe zbiorówki (wykazy godzin poszczególnych pracowników z pierwszego tygodnia MUSI dać się połączyć z wykazami godzin 2,3,4 oraz 5 tygodnia w danym miesiącu). Jeśli w ciągu tygodnia pojawiają się nowo zatrudnione osoby aplikacja powinna to wykrywać i dodawać je jako nową kartę w arkuszu. Dla wykrytych "starych" pracowników aplikacja powinna jedynie dodawać godziny pracy z kolejnych tygodni.
- aplikacja powinna pozwalać na generowanie faktury na podstawie zbiorówki (może być osobny plik)
W załączeniu przesyłam:
- przykładowy plik źródłowy (jako przykład układu tabeli - inny wykaz godzin niż w zbiorówce),
- wypełnioną zbiorówkę i fakturę (Zbiorówka+faktura.xlsm)
- szablon faktury. Ostateczna faktura tworzona jest na podstawie zbiorówki - po ukończeniu zbiorówki tworzona jest nowa karta, wklejany jest szablon faktury wraz z wszystkimi funkcjami i zmieniane jest źródło danych na aktualnie wykorzystywany plik zbiorówki.
- plik bazowy (Zbiorówka_baza) - na tym pliku ma pracować zamawiana aplikacja
Bardzo zależy nam na czasie.
Pozdrawiam serdecznie i proszę o oferty. - $750.0


Sign up to apply →

Posted on freelancer.com

Know a freelancer that can do this job?

Earn lifetime commission for every freelancer you refer, by becoming an affiliate. Find out more

Share this job: